سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا سپهوند – بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تأمین اجتماعی خرم آباد
زهرا مریدی – بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تأمین اجتماعی خرم آباد
سعید بیرانوند – بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تأمین اجتماعی خرم آباد
معصومه دوستاریان – بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی تأمین اجتماعی خرم آباد

چکیده:

حوادث غیر مترقبه ، اتفاقاتی هستند که به طور ناگهانی و اجتناب ناپذیر رخ داده و با عواقب و آثار زیان بـاری همـراه می باشند . از بین این حوادث ، زمین لرزه از بلایای طبیعی محسوب شده که واقعه استرس زایی بـرای همـه انـسانها خـصوصاً کودکان و سالمندان محسوب می گردد . این واقعه از دیدگاه کودکان بسیار ترسناک می باشد . متن : مهمترین علت ترس کودکان ، از دست دادن منزل ، سرپناه و همه آن چیزهایی است که کودکان بـه آنهـا وابـسته مـی باشند . از آن جایی که کودکان قادر به درک زمین لرزه و علت آن نمی باشند ، لذا این واقعه می توانـد باعـث ایجـاد گیجـی ، ترس و اضطراب در آنها گردد . ترس کودکان یک واکنش طبیعی نسبت به هر خطر تهدید کننده زندگی است . عمده ترسـهای کودکان پس از زمین لرزه عبارتند از : ترس از مرگ ، ترس از زخمـی شـدن ، تـرس از تنهـایی و جـدایی از خـانواده . یکـی از اساسی ترین مشکلات والدین پس از بروز زمین لرزه ، عدم توانایی در برآورده نمودن نیازهای عاطفی و ترسـهای کودکـان مـی باشد . بروز این ترس های مقاوم در کودکان باعث بروز رفتارهای مخربی در آنها شده که معمولاً با تأسف و تع جب والدین همراه می باشد . در چنین شرایطی والدین بایستی از راهکار های مناسبی جهت برخورد با این رفتارها استفاده نمایند . از جملـه ایـن راهکارها می توان به موارد زیر اشاره نمود : سعی در نگهداری اعضاء خانواده در کنار همدیگر ، اطمینان دادن به کودکان با استفاده از جملات مناسب ،تشویق کودکـان بـه حرف زدن با سایر اعضای خانواده ، همس ایه ها و دوستان در رابطه با ترس های خود، وادار نمودن کـودک در کمـک بـه اعـضاء خانواده در فعالیتهای پس از زمین لرزه ،پیشگیری از خواباندن کودک در یک اتاق به تنهایی تا برطرف شدن ترسها و کابوسهای شبانه و در نهایت اگر کودک به هیچ کدام از راهکارهای فوق جواب ندهد ، ویزیت کودک توسط روانپزشک ضروری می باشد بحث و نتیجه گیری : با توجه به اینکه آثار روانی به جا مانده از بحرانها ب ه خصوص زمین لرزه ، از آثار جسمی به جـا مانـده در کودکـان وسـیع تـر و مخرب تر می باشد ، لذا حمایت روحی روانی ، کودکان توسط والدین و تیم امداد و نجات ا ز اهمیت بسیار بالایی برخوردار مـی باشد .