سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حمید مهرنهاد – دانشگاه یزد
مهدیه مهرنهاد – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا کهدویی – کارشناس ارشد آبخیزداری جهاد کشاورزی

چکیده:

لغزش یا ریزش توده های خاک پدیده ای است که تحت تاثیر عواملی مانند شرایط زمین شناسی، زمین ساختی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، وضعیت توپوگرافی و مرفولوژی آب و هوا و … که بر پایداری یک شیب تاثیر می گذارند و می توانند باعث لغزش شوند بوجود می آید. لغزشهای بوقوع پیوسته در منطقه عبدا… می تواند تحت تاثیر یک یا چند عامل از عوامل فوق الذکر بالاخص شرایط هیدرولوژی و هیدروژئولوژی ، آب، هوا، خصوصیات زمین ساختی از جمله وجود گسل لرزه زا دهشیر در غرب دشت عبدا…حاکی از زمین ساخت فعال منطقه است بوجود آمده است.