سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا مقصودلو – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

شهرستان گرگان در محدوده طول جغرافیایی ۵۴ ۱۲/۹ تا ۵۴ ۴۴/۹ و عرض جغرافیایی ۳۰/۶ ۳۶ تا ۳۶ ۵۸/۸ قرار دارد . از نظر زمین شناسی از قدیمیترین سازند های زمین شناسی به نامشیست های گرگان با سن پرکامبرین ( ؟ ) و یکی از جدید ترین سازندهای زمین شناسی به نام لسهای گرگان در آن دیده میشود که لسها به صو رت نوار باریکی در پای دامنه رشته کوه البرز و در جنوب شهر گرگان قرار دارند .
بر اساس نقشه زمین شناسی،بخشی از شهر گرگان و بعضی مراکزحساس بر روی نهشته های لسی بنا گردیده که باتوجه به شرائط زمین شناسی، بارندگی زیاد ، شیب تند دامنه و سایر شرائط م ستعد کننده لغزش از جمله محصور شدن در بین گسلهای خزر ، البرز و وجود گسلهای محلی زیارت ، تل انبارو … که برخی دارای توان لرزه زایی بیش از ۷/۵ ریشتر ضرورت توجه به بررسی زمین لغزش های شهر را طلب میکند .
کوی محتشم در قسمت غربی گرگان در مجاورت رودخانه توشن و بر روی نهشته های لسی بنا گردیده است که از نظر ارتفاع ۱۷۰ متراز سطح دریا و شیب دامنه ۷۰ درصد واقع شده است .
بررسی ها نشان میدهد افزایش رطوبت توسط تراوش آب کانالها، ورود آب توسط چاههای جذبی خانگی به جسم خاک ، نفوذ آب حاصل از شکست ه شدن لوله های آب و فاضلاب، نفوذ آب باران بدلیل از بین بردن پوشش گیاهی و سایر عوامل تشدید کننده، عمده عوامل زمین لغزش هایکوی محتشم هستند . با توجه به نوع لغزش ؛جهت ، وسعت، موقعیت، اهمیت و عوامل موثر بر لغزش میتوان راهکا رهای متفاوتی را برای کاهش خسارات حاصل از این پدیده پیشنهاد داد .