سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

حوزه آبخیز روستاهای رامه در ۸۸ کیلومتری شمال غرب سمنان و ۴۸ کیلومتری شمال شرق شهرستان گرمسار در یک محدوده جغرافیایی بین طول شرقی ۳۷َ ، ۵۲ درجه سانتی گراد تا ۴۷َ ، ۳۵ درجه سانتی گراد قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه دارای یک روند عمومی شمال شرقی – جنوب غربی (NE-SW) بوده و از پائین به بالا شامل روستاهای چهار طاق پایین، چهار طاق بالا، رامه پائین و رامه بالا میباشد و عموما دارای آب و هوای سرد است. از نظر زمین شناسی بستر سازنده های منطقه (سازند کرج، سازند قم، واحدهای تبخیری ائوسن ، الیگوسن و … ) مربوط به دوران سنوزوئیک بوده و درزمان پرکامبرین، پالئوزوئیک و مزوزوئیک یک نبود کلی چینه شناسی وجود دارد. مجموعه حاضر شامل بررسی زمین لغزشهای منطقه (مشخصات زمین لغزش و معرفی دلایل مختلف موثر در ایجاد آن و …) با نگرشی ویژه بر دلایل اصلی زمین شناسی موثر در ایجاد آن می باشد. در این راستا ضمن معرفی لغزش و دلایل مختلف موثر در ایجاد آن پتانسیل های زمین شناسی بخصوص زمین ساخت (تکتونیک) موثر مورد بررسی قرار گرفته و اثرات هر یک از عوامل زمین شناسی (چینه شناسی، زلزله خیزی، گسل ها ، چین ها ، درزه ها و ) بصورت کمی و کیفی تعیین شده است و نتایج مبین ناپایداری پوسته زمین از نظر زمین شناسی است.