سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید پدرام – دفتر فنی، شرکت متروی تهران (کارشناس ارشد سابق شرکت گاز)
جواد منعمی – کارشناس شرکت ملی گاز ایران
سعید منتظرالقائم – عضو هیئت علمی موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

پس از بیان اهمیت و مشخصات کلی تاسیسات گازرسانی درکشور و ارائه اجزاء فیزیکی مختلف سیستم، آسیب پذیری هر یک از آنها در رابطه با خطر زمین لغزه مورد بحث قرار می گیرند. سپس با ارائه مثالهایی از خطرات و حوادث ایجادشده در سیستم در گذشته، نحوه برخورد به این مسئله در مراحل طرح و نگاهداری مورد اشاره قرار می گیرد و پیشنهادهایی برای بهبود شرایط و کاهشخطرات ارائه می گردند.