سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا شجاعی – مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان

چکیده:

بسیار خوشحالم که با برگزاری پنجمین کنگره تغذیه با موضوع امنیت غذا و تغذیه خانوار، یکی از اساسی ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه یعنی سوء تغذیه و تامین امنیت غذا در سطح ملی تا سطح خانوار مبنای گفتگو و تفاهم بین متفکران علوم پزشکی – بهداشتی و صاحب نظران علوم انسانی قرار گرفته است.
من عزم و همت تمامی مسئولان و دست اندرکاران مو شرکت کنندگان در این اجتماع ارزند را ارج می گذارم و امیدوارم که در پرتو چنین کوشش هایی ، افق های نوینی در برابر نگاه به مسائل امروزغذا و امنیت آن در کشور گشوده گردد. و نیزز امیدوارم به مدد اندیشه متفکران و متعهدان آگاه رویکردها و رهیافت های تازه ای در جهت زدودن زنگار ابهام از چهره زنان ومادران این مرز و بوم در این عرصه، جستجو و عرضه شودو این نشست نیز گامی بلند در این راه باشد.