مقاله زنان و سريال هاي تلويزيوني: سنجش انگيزه هاي تماشا و ميزان رضامندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: زنان و سريال هاي تلويزيوني: سنجش انگيزه هاي تماشا و ميزان رضامندي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سريالهاي تلويزيوني
مقاله رضايتمندي مورد نظر و كسب شده
مقاله انگيزه تماشا
مقاله زنان
مقاله استفاده و رضامندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: علي وردي نيا اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حقگويي اصفهاني مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر بر آن است تا با سنجش رضايت مندي مورد نظر (انگيزه ها) و نيز رضايت مندي كسب شده از تماشاي سريال هاي تلويزيوني در بين مخاطبان زن، رابطه احتمالي بين انگيزه ها و رضايت مندي را شناسايي نمايد. اين پژوهش به شيوه پيمايش انجام و داده ها از طريق پرسش نامه هم راه با مصاحبه جمع آوري شده است. پاسخ گويان پژوهش ۳۸۳ نفر از زنان متاهل ۵۴-۲۰ ساله ساكن شهر اصفهان هستند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه قوي ترين انگيزه زنان براي تماشاي سريال هاي تلويزيوني، كسب هويت شخصي است، در حالي كه رضايت مندي حاصل از برقراري كنش متقابل اجتماعي، به عنوان قوي ترين ميزان رضايت مندي كسب شده از تماشا را به خود اختصاص داده است. به نظر مي رسد كه زنان تمايل دارند تا از طريق تماشاي سريال ها به تقويت ارزش هاي فرهنگي و مذهبي، كسب ارزش هاي مورد پسند جامعه، شناسايي و ارتقاي جاي گاه خود در عرصه هاي اجتماعي و خانوادگي و كشف واقعيت ها (معيارهاي كسب هويت شخصي) بپردازند. گرچه قوي ترين انگيزه زنان براي تماشاي سريال ها كسب هويت شخصي است، اما آن ها رضايت مندي اندكي از اين بابت دارند. از اين رو شايد بتوان چنين نتيجه گيري نمود كه سريال هاي تلويزيوني براي زنان بيش از آنكه آگاهي دهنده و هويت بخش باشند، سرگرم كننده و ابزاري براي برقراري كنش متقابل اجتماعي با ديگران هستند.