سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی اسحقی – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ابتدا زنجیرهای مارکف مرتبه P و فرم ماتریس انتقال مربوط به آن درد و شکل معمولی و ادغام شده معرفی می شود. سپس قضیه ای ثابت می شود که طبق آن هر زنجیر مارکف مرتبه P به یک زنجیر مارکف مرتبه اول قابل تحویل است. بعد از آن شرطی روی زنجیر مرتبه P گذاشته می شود که در صورت برقراری آن زنجیر مرتبه اول بدست آمده تحویل ناپذیر خواهد شد. قضیه حدی در مدل اتورگرسی زنجیر مارکف اثبات میشود و نهایتا یک محک تخمین مرتبه زنجیر مارکف و گسترش بیزی آن معرفی می شود.