سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حمید حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
کریم مظاهری – استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
سید محمد میرباقری – مدیر عامل، شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فجرآشیان

چکیده:

صنعت تعمیرات اساسی (MRO) هواپیماهای غیرنظامی به دلیل رشد سهم مسافرت های هوایی در حمل و نقل بار و مسافر، از صنایع جذاب می باشد و لازم است با یک روش علمی جذابیت آن برای سرمایه گذاری جستجو شود. در این مقاله روش "زنجیره ارزش" و "کارگاه ارزش" ، به کار گرفته شده اند تا ضمن شناخت زنجیره فعالیتهای ارزش زا، کارگاه هایی که در تولید ارزش سهم قابل توجهی دارند، شناسایی شوند. ترکیب این دو روش نظر جدیدی بود که خلق آن به این پژوهش کمک کرد تا بتوان این صنعت را کاملا صورت بندی نمود. این نوع آوری منجر به تولید ماتریسی شد که ردیف های آن مبتنی بر زنجیره ارزش و ستون های آن مبتنی بر کارگاه ارزش است. این ماتریس نشان می دهد که سودآورترین فعالیتها عبارتند از فعالیتهای: "جدا نمودن صفخات دستیابی به قطعات داخلی"، "بازرسی" و "تعمیرات". همچنین کارگاهای "انجام عملیات عمومی"، "ورقکاری" و "اویونیک" در تولید ارزش بیشترین سهم رادارند.