سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فهیمه اشتعاله – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع-گرایش تحلیل

چکیده:

تکنولوژی اطلاعات شرکت ها و سازمانهای مختلف را وادار به تعریف دوباره مدلهای کسب و کار جهت بهب ود عملکرد نموده است که بعنوان کسب و کار الکترونیک رایج شده است . تمرکز بر بهبود معاملات شرکت از جمله معاملات درون سازمانی، کسب و کار با مشتری (B2C)و کسب و کار با کسب و کار(B2B)بوده که شرکت را به بکارگیری یکرویکرد ترکیبی که الگوی زنجیره تأمین فشاری -کششی میباشد، ملزم میکند . در این مقاله به بازنگری و تحلیل سیر تکاملی استراتژی های زنجیره تأمین از مدلهای سنتی فشاری به کششی و در نهایت به استراتژی ترکیبی فشاری -کششی، نحوه تشخیص استراتژی زنجیره تأمین مناسب هر صنعت با توجه به نوع و مشخصات محصول، معرفی فرصتهای جدید جهت همکاری و حمایت این الگو و ارائه مثالهایی از شرکتهای بزرگ نظیر Amazon.com و Dell م یپردازیم.