سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا گودرزی – استادیار دانشگاه امام صادق (ع)، هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محسن محمدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق (ع)، دانشجوی دانشگ
حسین بختیاری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق (ع)، دانشجوی دانشگ

چکیده:

بحث زنجیره تامین ازجمله مباحث مطرح درفضای امروزصنعت کشوراست .اما زنجیره تامین هنگامی دریک سازمان صنعتی دارای توان رقابتی خواهد بود که ضمن برخورداری ازاجزاء توانمند ورقابت پذیر،دارای چابکی نیزباشد به این معنا که زنجیره تامین یک شرکت هم ازتامین کنندگان رقابت پذیر که دارای توانمندیهای قابل رقابت درسطح جهانی باشند برخوردار بوده وهم زنجیره دارای مفاهیم چالاکی نیزباشد؛ مقاله حاضربانگاه به این نکته به تبیین موضوع زنجیره تامین چابک پرداخته ودر پایان ضمن بررسی اجمالی صنعت خودرو و قطعه سازی ایران بهترین موانع چابکی زنجیره تامین را در این صنعت مشخص می سازیم.