مقاله زندگي پس از مرگ و تناسخ در متون مقدس هندو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: زندگي پس از مرگ و تناسخ در متون مقدس هندو
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسخ
مقاله کرمه
مقاله سمساره
مقاله موکشه
مقاله وداها
مقاله براهمنه ها
مقاله اوپنيشدها
مقاله بهگود گيتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تناسخ به معني تولد مجدد، باز پيدايي يا حيات متوالي در قالب انسان، حيوان، گياهان يا اشيا، عقيده اي بنيادين در برخي اديان آسيايي است که مي تواند ريشه در اديان ابتدايي داشته باشد. در اديان هندي نيز، اين مفهوم اهميت بالايي دارد و در ارتباط مستقيم با مفاهيم کرمه و سمساره است؛ روند بازپيدايي بي انتهاست، مگر اينکه فرد از طريق درک حقيقت به رهايي يا موکشه دست يابد. تحول انديشه هاي مربوط به زندگي پس از مرگ و تناسخ در دين هندويي را مي توان در متون ديني اصلي يعني وداها، براهمنه ها، اوپنيشدها و بهگود گيتا، که بخشي از حماسه بزرگ مهابهاراته است، مشاهده کرد. پژوهشگران خاستگاه هاي متفاوتي را براي انديشه تناسخ و زندگي پس از مرگ در دين هندويي مطرح کرده اند و گاهي آن را مربوط به خارج از سرزمين هند مي دانند. اما در نهايت مي توان گفت که اين انديشه ريشه در باورهاي بومي اين سرزمين دارد.