مقاله زن از ديدگاه ملک الشعرا بهار و معروف اثر صافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: زن از ديدگاه ملک الشعرا بهار و معروف اثر صافي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زن در شعر فارسي
مقاله ادبيات معاصر
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله ملک الشعرا بهار
مقاله شعر معروف اثر صافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني نيا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: داشن فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ديدگاه ملک الشعرا بهار و معروف الرصافي درباره زن مورد بررسي قرار گرفته است. هر دو شاعر در اشعار خود به زن نگاه ويژه اي دارند. بهار از يک سو وامدار تفکرات سنتي جامعه در مورد زن است و از سوي ديگر، جز اولين شاعران ايراني است که مدافع آزادي زنان است و با حجاب مخالفت مي کند اين در حالي است که رصافي موضع واحدي انتخاب کرده و در اشعارش همواره مدافع آزادي زن و خواستار حضور فعال وي در جامعه است.