مقاله زن بزهکار و عوامل شخصيتي و فرهنگي مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زن و فرهنگ از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: زن بزهکار و عوامل شخصيتي و فرهنگي مرتبط با آن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زن بزهکار
مقاله شخصيت
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بزهکاري يکي از مسايل مهم و در عين حال شايان توجه جوامع بشري است که ريشه در عوامل مختلف محيطي، فرهنگي و شخصيتي دارد. اين پديده در دهه هاي اخير به دلايل گوناگون و با شکل هاي متنوع تر بروز کرده و ضربات جبران ناپذيري را به اشخاص و جوامع متحمل مي کند. از سويي شيوع اين مساله در بين زنان جوامع به جهت وجود برخي عوامل آسيب زا، به شکلي روزافزوني گسترده شده است. در واقع، بزهکاري در گروه زنان، اين قشر عظيم جامعه، به دليل داشتن موقعيت هاي حياتي در ساختار خانواده و جامعه و تاثير شکل رفتاري بهنجار و نابهنجار آنها در زندگي آينده سازان جهان، مي تواند به طوري ويژه فکر پژوهشگران و صاحبنظران را به خود جلب کند. از اين رو توجه به اين پديده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخيص علل و عوامل موثر بر بزه و ايجاد ديدگاه جديد درباره رفتارهاي بزهکارانه زنان و جدا کردن آنها از رفتارهاي بهنجار و متناسب با فرهنگ و شخصيت يک زن سالم مي تواند به ما براي بهتر زيستن و ايجاد ارتقا در تربيت نسل آينده کمک نمايد. در همين راستا هدف از اين تحقيق بررسي رفتار بزه و مطالعه شخصيت و محيط فرهنگي موثر بر بزهکاري زنان و مشخص کردن تفاوت آنها با افراد سالم جامعه مي باشد.