مقاله زن: خاقاني، جان دان (عنوان عربي: المرأة: خاقاني، جان دان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: زن: خاقاني، جان دان (عنوان عربي: المرأة: خاقاني، جان دان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاقاني
مقاله جاندان
مقاله زن
مقاله مديحه (كليد واژه عربي: خاقاني
مقاله جان دان
مقاله المرأة
مقاله المديح)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كزازي سيده آناهيت
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيه پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
ادبيات سنجشي، شاخهاي از ادبيات است كه ما را قادر مي سازد با وجود گسستهاي مكاني و زماني موجود بين فرهنگها و ملل مختلف، به مانندگي هايي ميان انديشمندان و اديبان اين سرزمينها پي ببريم. همين مساله ما را بر آن داشت تا به مقايسه خاقاني شروائي ــ شاعر ايراني ــ و جاندان ــ شاعر انگليسي ــ دو اديب بزرگ از دو كشور و دو دوره متفاوت با دو فرهنگ گونه گون مبادرت كنيم. با وجود فاصله زماني و مكاني موجود ميان اين دو شاعر برجسته، ميتوان شباهتهايي در نگاه آن دو به زنان يافت كه در نوع خود باعث شگفتي است. اين ديدگاههاي مشترك در مديحه هاي اين دو شاعر، و ويژگي هاي پسنديده ممدوح در نگاه آنها نمود بارزي مي يابد. در جستار حاضر، تلاش بر آن است تا با بررسي دو مديحه برجسته از اين دو شاعر، به سيماي زن آرماني در باور آنها پي ببريم و با اشاره به پاره اي اشعار پراكنده، به ديدگاه حقيقي آنها درباره زن عينيت بخشيم. در اين ميان، به وجوه مشتركي در اين ديدگاهها برمي خوريم كه اساس اين جستار را تشكيل مي دهد.