سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا جهانگیر اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده:

در بین تمامی اموری که به جامعه, انسان و جنبه های انسانی مربوط می شود مسأله زن به عنوان نیمی از جامعه که از جهت عواطف, زیباترین و لطیف ترین عنصر جامعه است, همواره با پیچیدگی و غموض همراه بوده است و تاریخ مربوط به او را تنها می توان از لابلای موضوعاتی که درباره مردان به رشته تحریر درآمده است, مطالعه نمود. البته جهل و بیسوادی و گوشه گیری در جامعه نیز یکی از علل عدم ظهور شخصیت تاریخی زن می باشد. زن همگام با تحول ادبیات به عصر حاضر رسید و توجه به اصول انسانی به ویژه حقوق و قضایای زن از پر هیاهوترین موضوعات اجتماعی ادبیات معاصر به شمار آ مد. ا ین مقو له بخش وسیعی از ادبیات معاصر را به خود اختصاص داده است که برخی از طریق وصف و تصویر ظاهری زن و پاره ای از جنبه اصلاحی به آن نگریسته اند.در این مقاله نگارنده ضمن اشاره ای کوتاه به وضعیت اجتماعی عراق در قرن نوزدهم و جایگاه زن در جامعه آن روز, به بررسیمسألهء حجاب زن در شعر جمیل صدقی زهاوی پرداخته و به نتایج قابل توجه ای دست یافته است.