مقاله زن و هنر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: زن و هنر
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله زن
مقاله فمينيسم
مقاله مباني نظري هنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلخاري قهي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنر در عام ترين تعريف خود، ظهور و تجلي استعدادهاي فطري و زيبايي طلب انسان در قالب آثار هنري است، مفاهيمي كه به تمامي، ذاتي انسان محسوب مي شوند.
حال آيا مي توان هنر را، كه با مفاهيمي چنين هويت مي يابد، با جنسيت، كه يك عرض محسوب مي شود، مرتبط دانست؟ آيا مي توان جنسيت را عاملي در ايجاد تمايز ميان مفهوم و مصاديق هنر برشمرد؟ و يا مي توان با استناد به جنسيت، به تمايز ميان هنرها قايل شد و هنر را به هنر مردان و هنر زنان تقسيم کرد؟ آيا شرايط فرهنگي، مواضع ايدئولوژيك و جايگاه اجتماعي در مفهوم هنر و نسبت آن با جنسيت (به ويژه زن) تاثيرگذار است؟ آيا قوانين و حدود فقهي در قلمرو هنر، جنسيت را عاملي تعيين كننده در صدور احكام متفاوت نسبت به زن و مرد مي داند؟
اين مقاله با تبيين مفهوم هنر و ماهيت آن در ساحت فلسفه هنر و نيز تعاليم اسلامي سعي دارد، مفاهيم مرتبط با نسبت زن و هنر را مورد بحث و تامل قرار دهد و جوابي براي سوالات فوق بيابد.