سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

نظام قیمت گذاری حامل های انرژی به دلایل تاریخی و عمدتاً سیاسیاجتماعی ازفرآیند نظام بازار و معیارهای اقتصادی به دور بوده و قیمت ها بصورت انحصاری و براساس ملاحظات سیاسیاجتماعی و نه صرفاً اقتصادی, توسط دولت تنظیم شده اند. از آنجا که هدفمند کردن یارانه ها و یا بطور کلی مدیریت یارانه های انرژی نیازمند یک مطالعه جامع و تفضیلی است,طرح هدفمند کردن یارانه ای انرژی در سازمان بهینه سازی سوخت کشور تعریف گردیده است. این طرح در دو زیر بخش اصلی, یعنی “ تجزیه و تحلیل راهبردی” و “ شناخت و برآورد راهبردهای نهایی” به منظور ارائه راهبردها و راهکارهای علمی و عملی بهینه سازی و هدفمند نمودن روشهای ارائه یارانه انرژی در کشور انجام می شود. در تمامی بخش های اقتصادی و از جمله در بخش ساختمان پرداخت یارانه انرژی, از یک سو, در بازار حاملهای انرژی, موجب مصرف بی رویه حاملهای انرژی شده و از سوی دیگر بار سنگینی را بر دولت در پرداخت یارانه تحمیل می نماید. تولید کنندگان نیز به نوبه خود با مصرف حامل انرژی ارزان چندان انگیزه ای به کاهش و یا صرفه جویی در مصرف از خود نشان نمی دهند. به جز مصرف کنندگان و تولید کنندگان, سایر صنایع نیز تحت تاثیر یارانه انرژی قرار می گیرند. استفاده از یخچالها و لباسشوئیهای پر مصرف, که حتی بر چسب انرژی ندارند و برنامه ریزی نا مناسب در انجام کارهای خانگی که مصرف انرژی را به دنبال دارد,هماهنگی از آثار نا مطلوب یارانه انرژی در بخش مصارف خانگی محسوب می شوند.