مقاله زوج درماني مبتني بر خود گرداني کوتاه مدت: ياري به زوجين براي کمک به خودشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: زوج درماني مبتني بر خود گرداني کوتاه مدت: ياري به زوجين براي کمک به خودشان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوج درماني
مقاله خودگرداني
مقاله رضايت زناشويي
مقاله سازگاري زناشويي افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي زاده سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي زوج درماني مبتني بر خودگرداني (SRCT) کوتاه مدت بر اصلاح رضايت زناشويي، سازگاري زناشويي و ميزان افسردگي زوجين است. اين پژوهش، به روش مورد پژوهي در دو مقطع زماني و در دو مکان، بر اساس طرح خط پايه چندگانه، بين آزمودني ها اجرا شد. نمونه پژوهش، شامل ۶ زوج در سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ است که داوطلب به شرکت در پژوهش بودند. يافته ها، نشان داد که زوج درماني مبتني بر خودگرداني (SRCT) کوتاه مدت، باعث افزايش رضايت زناشويي، سازگاري زوجين و کاهش ميزان افسردگي زوجين مي شود.