سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید ساجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه تهران
غلامحسین نوروزی – دکتری ژئوفیزیک عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه تهران
فریدون سحابی – دکتری سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیر شمسا – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت شرکت نفت قاره ایران

چکیده:

یک واحد جریان، حجمی از سنگ مخزن است که به طور عمودی و جانبی پیوسته است و به طور میانگین دارای خصوصیاتی از سنگ است که روی جریان سیال تاثیر می گذارند. واحدهای جریان، بیانگر تجمعی از رخساره ها هستند که دارای ویژگی های مشاهبهی هستند و در ارتباط با رخساره های زمین شناسی هستند اما الزاما منطبق بر مرزهای رخساره ای نیستند. روش آماری زون بندی به طور موفقیت آمیزی برای تشخیص تفاوت های مهم بین نمونه ها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این زون بندی تشخیص وجود بخش های عمودی مجزا یا واحدهای جریان سیال در پروفیل تراوایی هر چاه و بررسی پیوستگی واتحدها در چاه های مجاور می باشد. با توجه به آن که میزان انتقال سیال، جریان و تولید، تابعی قوی از میزان تراوایی است و بیشتر از هر پارامتر دیگری متاثر از تراوایی می باشد، برای تعریف واحدهای جریان سیال از این خصوصیت پتروفیزیکی استفاده می شود. روش آماری زون بندی تا کنون در میادین نفتی ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. آنچه که در این مقاله به آن پرداخته شده است، نتایج زون بندی به روش آماری در مخزن داریان میدان نفتی رشادت می باشد. سازند داریان مهمترین مخزن این میدان می باشد. میدان نفتی رشادت در قسمت مرکزی خلیج فارس در حدود ۱۰۶ کیلومتری جنوب-جنوب غربی جزیره لاوان قرار دارد و در میان ساختارهایی قرار دارد که دلیل شکل گیری انها را نتیجه دوباره فعال شدن نمک های دوران قبل از کامبرین می دانند. تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین تراوایی به منظور پوشش کامل مخزن از داده های تراوایی در چاه های فاقد مغزه و فواصل فاقد مغزه چاه های مغزه دار مورد استفاده قرار گرفته است.