سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا رضایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

استان آذربایجان غربی واقع در شمالغرب کشور به لحاظ سطح زیر کشت و تولید درختان میوه دانه دار و هسته دار جایگاه ممتازی در کشور دارد. بر اساس طبقه بندی دومارتن ریال اقلیم نیمه خشک فرا سرد، نیمه مرطوبخیلی مرطوب فرا سرد در استان می توان یافت. منابع اراضی آن عمدتا کوهستانی بوده و اشکال مختلفی از اراضی شامل دشت های مسطح، دامنه ای ، رسوبی، اراضی پست و شوره زارها در آن به وفور یافت می شود. مضافا وجود رودخانه های پر آب متعدد در سراسر استان زمینه را برای توسعه کشاورزی و دامداری فراهم کرده است. شواهد موجود حاکی از آن است که توسعه باغات و زراعت ها نامتعادل بوده و در کشاکش نیروهای اقتصادی و اجتماعی نسبت باغ به زراعت ازشهری به شهر دیگر متغیر بوده و تابع شرایط اکولومیک و نیازهای درختان یا گیاهان نمی باشد. الگوی کاشت عمدتا مخلوط بوده، در برخی موارد باغات وسیع ای یک گونه درختی هم دیده میشود. یکی از عوامل اصلی تهدید محصولات باغی سرمازدگی زمستانه و بهاره می باشد. سرمازدگی بهاره به مراتب مهم تر است ولی فراوانی وقوع این سرما متوسط هر از ۱۰ سال می باشد. برای مثال می توان به سرمازدگی های بهاره سال های ۱۳۶۶، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳، ۱۳۸۴اشاره کرد. روشهای مقابله با سرما متعدد بوده و باید از همه آنها بهره گیری نمود.