مقاله زيبايي شناسي رمز گرداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فنون ادبي از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: زيبايي شناسي رمز گرداني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمزگرداني
مقاله اقتباس
مقاله دو صدايي
مقاله ملمع
مقاله دوزبانگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آسيابادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي از صنايع ادبي در زبان فارسي، صنايعي هستند که ارزش هاي بلاغي پديده دوزبانگي را نشان مي دهند. متاسفانه، در کتاب هاي بلاغت ارزش زيباشناختي اين صنايع را شرح نداده اند، اما امروزه با استفاده از نظريه هاي گوناگوني که در خصوص پديده رمزگرداني مطرح شده است و با توجه به رواج اين نظريه ها در حوزه ادبيات و نقد ادبي، مي توان ابعاد زيباشناختي اين صنايع را نشان داد. بنابراين، در اين مقاله مشخص مي شود که از بين اين صنايع، صنعت اقتباس ارزش و اهميت ادبي بيشتري دارد. همچنين، ارزش و اهميت ادبي اين صنعت با استفاده از نظريه هاي مختلف، اثبات مي شود.