مقاله زيبايي شناسي ضرب المثل هاي فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۵۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: زيبايي شناسي ضرب المثل هاي فارسي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضرب المثل
مقاله وزن و آهنگ
مقاله زيبايي شناسي
مقاله آرايه هاي ادبي
مقاله طنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابعاد زيبايي شناسي امثال فارسي بسيار گسترده است و همين جنبه هاي بلاغي و ادبي آن باعث شده است تا محققان، امثال را يکي از گونه هاي ادبي به شمار آورند. در اين مقاله، به سه بعد زيبايي شناسانه پرداخته مي شود:
۱٫وزن و آهنگ ضرب المثل هاي فارسي،
۲٫ابعاد بلاغي در حوزه معاني، بيان و بديع،
۳٫زبان و بيان طنزآميز مثل ها
در حوزه وزن و آهنگ ضرب المثل ها، براي مستندکردن مقاله از ميان پنج منبع مهم، هزار مثل را برگزيده ايم تا کيفيت و کميت وزن و آهنگ را با توجه به اين نمونه گيري نشان دهيم.آن گاه پس از اين بررسي آماري به تحليل هر سه بخش و ارایه نمونه ها و توصيف آنها مي پردازيم.
با توجه به آن که امثال فارسي از هر جهت به وزن اشعار عاميانه نزديک است، با بررسي نظرات شش تن از عروضيان و صاحب نظران شعر عاميانه و تقطيع هجايي بيست مثل، به توصيف آن ها مي پردازيم تا چگونگي وزن غيرعروضي (هجايي، عددي، عروضي کشش دار و، ..) را در آن ها نشان دهيم.
در بخش سوم، عناصر صوتي و تناسب ها و تقارن هاي بديعي را در آهنگين کردن امثال فارسي نشان مي دهيم و در پايان به عنصر مهم طنز و شگردهاي آن اشاره مي کنيم.