مقاله زيبايي مقيد و زيبايي آزاد از نظر کانت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: زيبايي مقيد و زيبايي آزاد از نظر کانت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خيال
مقاله فاهمه
مقاله عقل
مقاله زيبايي آزاد
مقاله زيبايي مقيد
مقاله غايتمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانت قوه حکم تاملي (خيال) را قوه ذوقِ زيباشناختي معرفي کرده است. هنگامي که خيال مستقل از فاهمه و عقل، و بر مبناي اصل غايتمندي ذهني، صورت هاي محض اعيان را انتزاع کند، «زيبايي آزاد» عرضه مي دارد، و هنگامي که اين صورت ها را با مفهوم کمال (غايتمندي عيني دروني) عين همراه سازد، «زيبايي مقيد» عرضه مي دارد. کانت اين اتصال را در زيبايي مقيد، اتصال خير و زيبا دانسته است. اين نکته، ابهام وسيعي را در تلقي کانت از معناي زيبايي ايجاد کرده است، به گونه اي که برخي از مفسران، زيبايي مقيد را زيبايي اصيل ندانسته، بلکه آن را محصول عقل دانسته اند. اين نوشتار درصدد است با تشريح زيبايي آزاد و زيبايي مقيد از نظر کانت، و تاکيد وي بر استقلال حکم زيباشناختي، نادرستي اين تفسير را نشان دهد.