مقاله زيست رديابي آلودگي خاک و هواي شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: زيست رديابي آلودگي خاک و هواي شهر کرج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيست ردياب
مقاله درخت زبان گنجشک
مقاله فلزات سنگين
مقاله آلودگي هوا
مقاله آلودگي خاک
مقاله منطقه صنعتي
مقاله منطقه پرترافيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: استكي خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه صنعت و گستردگي ترافيک شهري و برون شهري در کشورهاي پيشرفته و اخيرا ايران، آلودگي خاک، آب و هوا را در پي داشته است. با توجه به اهميت آلودگي محيط زيست رديابي دايمي آلودگي هوا، خاک و آب در نواحي به لازم است مورد توجه خاص قرار گيرد. گياهان و جانوران به عنوان زيست ردياب در بسياري از نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته اند. در اين تحقيق برگ درخت زبان گنجشک(Fraxinus) به عنوان يك زيست ردياب آلودگي خاک و هوا به فلزات سنگين در شهر کرج مورد ارزيابي قرار گرفت. غلظت فلزات سنگين (Fe، Pb، Mn و Cd)در خاك و برگ هاي نمونه برداري شده شسته شده و شسته نشده از سايت هاي چهارگانه (بلوار عظيميه، بلوار طالقاني، شهرک صنعتي هشتگرد و روستاي نظرآباد) در دو مرحله (اواخر خرداد و شهريور ۱۳۸۶) جمع آوري و پس از آماده كردن مقدماتي توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه نمونه هاي خاك برداشت شده از عمق صفر تا ۱۰ سانتي متري سطح خاک نشان داد که ميزان فلزات سنگين در سايت هاي مورد مطالعه کمتر از حد مجاز بوده است. غلظت فلزات سنگين در برگ هاي شسته نشده بيشتر از برگ هاي شسته شده بود و ميان برگ هاي شسته شده و برگ هاي شسته نشده اختلاف معني داري نشان داده شد. به طور کلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه مناطق صنعتي و پرترافيك شهري عامل اصلي آلودگي هوا به فلزات سنگين در کرج بوده و در اين منطقه زبان گنجشک مي تواند به عنوان يک زيست ردياب مطمين در بررسي هاي آلودگي هوا و خاک مورد استفاده قرار گيرد.