مقاله زيست شناسي توليدمثل مولدين ماده ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) در جنوب شرق درياي خزر (صيدگاه ميانکاله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: زيست شناسي توليدمثل مولدين ماده ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) در جنوب شرق درياي خزر (صيدگاه ميانکاله)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولي (Cyprinus carpio)
مقاله دوره توليدمثل
مقاله شاخص گنادي
مقاله هم آوري
مقاله جنوب شرق درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قليچي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنداني غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جرجاني سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين دوره تخم ريزي و اوج تخم ريزي در مديريت و بازسازي ذخاير يک گونه نقش بسيار مهمي دارد. در اين تحقيق روند تکامل تخمدان و تخم ريزي ماهي کپور معمولي در جنوب شرق درياي خزر با استفاده از مطالعات بافت شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه برداري به صورت ماهانه همزمان با آغاز صيد ماهيان استخواني از طريق تورهاي صيادي پره در ايستگاه ميانکاله واقع در استان گلستان (مهر ۱۳۸۵) آغاز گرديد و اين کار تا پايان دوره صيد (فروردين ۱۳۸۶) ادامه يافت. بعد از آن نيز نمونه ها از طريق صيد تحقيقاتي به دست آمد. هم آوري، قطر تخمک، زيست سنجي، شناسايي مراحل بلوغ جنسي از طريق بافت شناسي و شاخص گنادي (gonado-samatic indicex=GSI) نمونه ها تعيين شد. در اين تحقيق از روش هماتوکسيلين – ائوزين جهت رنگ آميزي نمونه ها استفاده شد. شناسايي مراحل بلوغ جنسي بر اساس کليد شش مرحله اي صورت گرفت. ميانگين ميزان هم آوري مطلق ۱۴۳۳۲۸ عدد بود. مقادير شاخص گنادي تا دي ماه افزايش و سپس کاهش يافت. افزايش شديد شاخص گنادي مجددا در ارديبهشت ماه مشاهده شد و در خرداد به شدت کاهش يافت. اطلاعات به دست آمده از شاخص گنادي و بررسي هاي بافت شناسي حاکي از آن است که با توجه رژيم دمايي درياي خزر، دوره تخم ريزي ماهي کپور معمولي بومي اين دريا، حداقل هشت ماه از سال صورت مي گيرد.