مقاله زيست شناسي سفيد بالک نيشکر (Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae روي چهار رقم نيشکر در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: زيست شناسي سفيد بالک نيشکر (Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom: Aleyrodidae روي چهار رقم نيشکر در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيشکر
مقاله Neomaskellia andropogonis
مقاله بيولوژي
مقاله واريته
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي مقدم مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه بر پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عسكريان زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير خسارت سفيدبالک نيشکر Neomaskellia andropogonis Corbett. در مزارع نيشکر استان خوزستان افزايش چشمگيري يافته است. در اين پژوهش زيست شناسي اين آفت روي چند رقم تجاري در شرايط آزمايشگاهي بررسي شد. در اين آزمايش دوره رشد پيش از بلوغ، طول عمر و ميزان تخم ريزي سفيدبالک نيشکر با استفاده از قفس برگي روي برگ هاي ارقام CP69-1062، CP-57-614، CP-48-103 و NCO-310 در اتاقک رشد با دماي ۲۷±۱ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي %۶۰-۷۰ و دوره نوري: تاريکي ۱۲:۱۲ بررسي شد. متوسط طول دوره رشد پيش از بلوغ سفيدبالک نيشکر روي ارقام مذکور به ترتيب برابر با ۲۴٫۰۹، ۲۸٫۰۶، ۲۷٫۲۷، ۲۶٫۶۴ روز بود و تنها سفيد بالک ماده توليد شد. متوسط طول عمر سفيدبالک هاي ماده روي اين ارقام به ترتيب برابر با ۶، ۸٫۴۹، ۴٫۱۵ و ۴٫۶۰ روز بود. هر سفيدبالک ماده به طور متوسط ۶۱٫۸۰، ۵۸٫۸۰، ۴۱٫۱۰ و ۳۹٫۳۸ عدد تخم به ترتيب روي ارقام CP-69-1062، CP-57-614، CP-48-103و NCO-310 گذاشت. بر اساس نتايج اين تحقيق، پارامترهاي زيستي سفيد بالک روي ارقام CP-48-103 و NCO-310 کمتر از دو رقم ديگر بود و مي توان با بررسي هاي صحرايي بيشتر از اين دو رقم در چهار چوب کنترل تلفيقي استفاده نمود.