مقاله زيست شناسي و جدول زندگي شته (Schizaphis graminum (Hom: Aphididae روي سورگوم جارويي در آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: زيست شناسي و جدول زندگي شته (Schizaphis graminum (Hom: Aphididae روي سورگوم جارويي در آزمايشگاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم جارويي
مقاله شته معمولي گندم
مقاله زيست شناسي
مقاله جدول زندگي
مقاله اميد زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سورگوم جارويي با سطح زير کشت وسيع يکي از مهم ترين محصولات زراعي منطقه ميانه بوده و شته معمولي گندم  Schizaphis graminum (Rondani) يکي از آفات اين محصول به خصوص در ابتداي فصل رويش آن به شمار مي رود. در اين تحقيق زيست شناسي عمومي و جدول زندگي اين آفت در آزمايشگاه در دماي ۱±۲۵ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۵۰- ۶۰ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور تعداد ۵۰ پوره هم سن تازه متولد شده تا زمان مرگ در قفس هاي برگ روي سورگوم جارويي پرورش داده شدند. بررسي زيست شناسي شته، کوتاه بودن طول دوره پورگي سنين مختلف آن را نشان داد. ميانگين طول دوره پورگي تا تبديل شدن به حشره کامل شته معمولي گندم ۶٫۹۸ روز به دست آمد. حشرات کامل دوره پيش از پوره زايي بسيار کوتاهي داشتند، به طوري که طول مدت يک نسل آفت به طور متوسط ۷٫۴۸ روز به‎دست آمد. طول عمر شته به طور متوسط  35.24روز بود. شته معمولي گندم روي سورگوم جارويي منحني بقاي نوع اول را نشان داد. اين شته در مرحله زيستي پوره تلفاتي نداشته و در مرحله حشرات کامل جوان نيز مقدار آن بسيار اندک بود. بيشترين فراواني مرگ  0.16و در سن ۳۳ روزگي اتفاق افتاد. اميد زندگي شته معمولي گندم در ابتداي سن اول پورگي،  34.74روز بود و به تدريج به صورت يکنواخت کاهش يافت. نتايج اين تحقيق در مجموع روند کند تلفات و طول عمر نسبتا زياد شته معمولي گندم را روي سورگوم جارويي نشان داد.