مقاله زيست چينه نگاري روزن بران نهشته هاي سازند گورپي و سازند ايلام در خاور بندر کنگان و چاه ايوان در خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: زيست چينه نگاري روزن بران نهشته هاي سازند گورپي و سازند ايلام در خاور بندر کنگان و چاه ايوان در خليج فارس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند ايلام
مقاله سازند گورپي
مقاله خليج فارس
مقاله عسلويه
مقاله زيست چينه نگاري
مقاله روزن بران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: باغباني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: خسروتهراني خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، روزن بران نهشته هاي سازندهاي گورپي و ايلام در برش کوه عسلويه در خاور بندر کنگان و چاه ايوان در خليج فارس مورد بررسي قرار مي گيرند. نهشته هاي سازند ايلام در برش کوه عسلويه با ستبراي ۳۰ متر و در چاه ايوان با ستبراي ۶۸ متر از سنگ آهک و سنگ آهک دولوميتي تشکيل شده اند. سازند ايلام در برش کوه عسلويه و چاه ايوان در مرزهاي زيرين و بالايي خود به صورت ناپيوسته بر روي سازند سروک و ناپيوسته در زير سازند گورپي قرار دارد. سازند گورپي در برش کوه عسلويه با ستبراي ۷۳ متر و در چاه ايوان با ستبراي ۵۶ متر از سنگ آهک رسي و سنگ آهک ماسه اي و شيل و سنگ آهک تشکيل شده است. سازند گورپي در برش هاي مورد مطالعه در مرز زيرين به صورت ناپيوسته بر روي سازند ايلام و در مرز بالايي به صورت ناپيوسته در زير سازند پابده قرار دارد. به طور کلي مطالعه روزن بران ۷۰ نمونه برداشته شده از برش کوه عسلويه و چاه ايوان منجر به شناسايي ۱۳ جنس و ۱۹ گونه از روزن بران پلانکتونيک و ۱۲ جنس و ۱۲ گونه از روزن بران بنتويک شد. بر اساس گسترش روزن بران پلانکتونيک و بنتونيک شاخص، سن سازند ايلام در برش کوه عسلويه و چاه ايوان سانتونين تا کامپانين (Santonian-Campainan) و سن سازد گورپي در برش کوه عسلويه کامپانين تا ماستريشين (Campainan-Maastrichtian) و در چاه ايوان ماستريشين تعيين شد. بررسي محتويات روزن بران در مقطع کوه عسلويه و مقايسه آن با زيست زون بنديCaron (1985)  منجر به تشخيص ۴ زيست زون Globotruncanita elevata Zone, Globotruncana ventricosa Zone, Globotruncana falsostuarti Zone, Gansserina gansseri Zone  شد. به علت نبود گونه هاي شاخص، زيست زون Globotruncana falsostuarti به جاي دو زيست زون Globotruncanella havanenesis و Globotruncana aegyptiaca معرفي شد. در برش چاه ايوان نيز ۳ زيست زون Globotruncana falsostuarti Zone وGansserina gansseri Zone  و Contustruncana contusa Zone معرفي شد. در چاه ايوان و کوه عسلويه زيست زون Abathomphalus mayaroensis Zone وجود نداشته و Contusutruncana contusa Zone در برش چاه ايوان به جاي آن معرفي شد. همچنين با مقايسه برش هاي مورد مطالعه با زيست زون بندي ۴ (Wynd,1965) زيست زون در برش کوه عسلويه و چاه ايوان مشخص شد که عبارتند از: Globotruncanita elevata zone, assemblage zone Rotalia sp.22, algae assemblage zone, Globotruncanita stuarti-Pseudotextularia varians assemblage zone, Archaecyclus midorientalis-Pseudedomia sp