مقاله زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند آسماري در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: زيست چينه نگاري و پالئواكولوژي سازند آسماري در شرق دوگنبدان بر اساس روزنداران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيواستراتيگرافي
مقاله سازند آسماري
مقاله پالئواکولوژي
مقاله روزنداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري مقدم حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پخش و گسترش روزنداران در برش شرق دوگنبدان، به منظور معرفي تجمعات فوني، بايوزون هاي موجود و تعيين سن سازند آسماري مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات ديرينه شناسي و زيست چينه نگاري منجر به شناسايي ۲ تجمع فوني گرديد. بر اين اساس سن سازند آسماري با ضخامت ۱۸۷٫۵ متر در اين برش شاتين- آکي تانين(Chatian-Aquitanian)  تعيين شد. گسترش روزنداران کف زي بزرگ حاکي از آن است که سنگ هاي سازند آسماري در پلاتفرم کربناته کم عمق دريايي، در منطقه نوراني نواحي گرمسيري تا نيمه گرمسيري نهشته گرديده است. مطالعات پالئواکولوژي و سنگ شناسي سه محيط رسوبي سکوي داخلي، سکوي مياني و سکوي خارجي را نشان مي دهد. رخساره هاي سکوي داخلي با وکستون- پکستون حاوي روزنداران کف زي با ديواره پورسلانوز مشخص مي گردد. رخساره هاي سکوي مياني با پکستون حاوي انواع متفاوتي از روزنداران کف زي با ديواره منفذ دار نشان داده مي شود. سکوي خارجي با وکستون حاوي روزنداران شناور و نوموليتيده و لپيدوسيکلينيده بزرگ و کشيده مشخص مي گردد.