سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا امیری – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

با توجه به خطرات جدی و زیان بار کادمیوم و همچنین سرطان زایی آن و بعلت حضور این فلز در آب، هوا و خاک در این مقاله سعی بر آن شده است. تا در ابتدا به معرفی فلز سنگین کادمیوم ، چگونگی ورود آن به منابع آبی و سپس به خطرات احتمالیش پرداخته شود.
در تحقیقاتی که بروی تجمع کادمیوم انجام گرفته نشان داده شده است که آلوده شدن محیط زیست به عنصر کادمیوم درنواحی نزدیک به شهرهای صنعتی و کوره های ذوب فلزات امری جدی بیشمار میآید و در حال حاضر شواهدی دال بر اینکه کادمیوم بعنوان یک ماده سرطان زا و عامل ایجاد جنین های ناقص الخلقهبه حساب می اید، وجود دارد ضمن اینکه تاثیرات زیان آوری بر روی زندگی پرندگان و آبزیانمی گذار. این فلز به دو صورت انسان ساز و طبیعی وارد محیط می شود که در گذشته میزان انسان ساز وارد به محیط بسیار بالاتر از نوع طبیعی آن بود. ولی امروزه در برابر کاهش چشمگیر پراکندگی ترکیبات انسان ساز نسبت به نوع طبیعی رو به رشد است.