سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد طباطبایی – گروه مطالعات تلفات مرکز تحقیقات نیرو
قدرت اله حیدری – گروه مطالعات تلفات مرکز تحقیقات نیرو
علیرضا شیرانی – گروه مطالعات تلفات مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

هر ساله درصد عمده ای از انرژی تولیدی نیروگاه ها در حد فاصل تولید تا مصرف به هدر می رود که این اتلاف دهها میلیارد ریال زیان به کشور تحمیل می کند. گرچه امکان حذف تلفات عملی نیست ولی آغاز یک حرکت وسیع در شناخت و تقلیل آن در شبکه های کشور با کمک متخصصان صنایع و استادان دانشگاه ها کاری است اصولی و عملی، مشروط بر اینکه این تحقیقات از حالت تئوری بصورت عملی درآید و شبکه های وزارت نیرو در سطح کشور پهناور ایران ازمایشگاه متخصصان. در این مقاله ضمن مروری بر آمار تلفات انرژی سعی می شود رقم تقریبی دیماند تلفات در ساعات پیک شبکه سراسری محاسبه و سپس بهکمک اطلاعات مربوط به تلفات قدرت و انرژی زیان های تحمیلی تعیین و در پایان پیشنهادهایی جهت اجرای یک پروژه بزرگ مطالعات تلفات ارائه گردد.