سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود حجت – دفتر برنامه ریزی برق وزارت نیرو
منوچهر حبیبی – دفتر برنامه ریزی برق وزارت نیرو

چکیده:

گرچه در برنامه ریزیهای بلند مدت صنعتی توجه به توسعه تأسیسات از ضروریات است ولی ضریب اطمینانی که برای ایجاد و توسعه تأسیسات در نظر گرفته می شود نباید طوری انتخاب شود که سبب افزایش بی رویه سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی گردد . همچنین در طراحی و ساخت سازه های صنعتی دست بالا گرفتن غیر معقول ضرایب اطمینان باید به عنوان یک ضد ارزش برای مهندسان مشاور و طراحان تلقی شود .