سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

زهرا حاجی سلطانی – فوق دیپلم آموزش ابتدایی

چکیده:

اقدامات زیباسازی باید با زمینه هماهنگ باشد. اقدامات منفرد و متعدد زیباسازی باید چنان هماهنگ شوند که کیفیت مناطق مسکونی و ناظم ارتباطی بین مناطقرا ارتقا دهند.
ایجاد فضاهای تفریحی چه از نوع داخلی و سرپوشیده و چه بیرونی و فضاهای باز باید با هدف زیباسازی و طراحی شهری هماهنگ باشد و از اصول زیباسازی برای تامین نیازهای تفریحی بهره برداری شود.
زیباسازی به وسیله درختان بخشی با اهمیت در طراحی شهری است و در آن نکات مهمی در مورد کاشتن درخت مطرح می گردد.
در خیابان های فرعی که ترافیک عبوری و سریع نیست، لازم است درختکاریحالت نامنظم ایستادن و رفتن را با ایجاد فاصله نامنظم بین مجموعه درختان و شاخ و برگ در هم فشرده در فوصال مختلف القا کند.