سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سودابه براهویی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
هانیه سارانی – انشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهرناز ریگی – انشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

فقط مشاهده بلاواسطه طبیعت شهری یا روستایی نیست که احساس خوشایند لذت از زیبایی را پدید می آورد،یک عکس نیز می تواند همین نقش را ایفا کند . تأثیر فضا بر انسان نیز فقط از مشاهده بنا حاصل ن می شود . تصویر معماری در بسیاری موارد تقویت کننده و یا شکل دهنده تصویری است که از مشاهده اثر معماری در ذهن پدید می آید .کادر تصویر به چشمان ما چهارچوب می دهد و تصاویری که به وضوح به یاد می مانند آنهایی هستند که با تعمق و سنجیدگی زیاد ساخته شده اند . هیچ معماری بدون عنصر زیبایی وجود ندارد اماآیا زیبایی گرایی سازه ای وجود دارد؟ و در صورت وجود داشتن آیا معماری را آنقدر تحت تأثیر قرار می دهد که معماران به آن توجه کنند ؟ توجه به این نکته الزامی است که با اینکه مکاتب زیباگرایی تغییر می کنند اما ارضای نیاز زیبایی گ رایی ، یکی از آرزوهای پایدار انسان است . ساختمان هایی که حس زیبایی گرایی را ارضا می کنند می توانند بدون رعایت کامل قوانین سازه ای ساخته شوند .همچنین پیامهای رمزی نیز توسط طراحی سازه به مخاطبین انتقال می یابند . مکتب علایم رمزی شاخه ای از فلسفه است که در صد سال اخیر پیشرفت کرده است و به تمام فعالیت ها و ساخته های دست انسان از نقطه نظر خاص ارتباط نشانه ای یا ارتباط غیر لفظی می نگرد .