سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسیم چیت سازان –
نسیم ایرانمنش –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] از دیرباز همگان شهر را به عنوان محل زیست انسان ها می دانند و برای برآورده شدن نیازهای آن برنامه ریزی و تلاش می کنند . در دوران معاصر و رشد فزاینده صنعتی شدن نیازهای شهر بیش از پیش بیشتر و پیچیده تر شده است و انواع پارامترهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، فرهنگی و غیره و غیره به نحو پیچیده تری در تصمیم گیری و برنامه ریزی شهری دخیل شده است . نیازهای یک شهر سالم بسیار متنوع است و یکی از نیازهایی که در شهرهای جدید و شهرسازی معاصر از آن غفلت می شود زیبایی است . در گذشته شهرهای ما واجد ارزش های زیبایی شناسی خاصی یود که اکنون هم غنای تاریخی شهرهای ما را رقم می زند. ولی اکنون متأسفانه ما د رحال حاضر تا حد زیادی از این ویژگی ها در فضاهای شهری و طراحی ها شهریمان محروم هستیم و علت این محرومیت شاید در غفلت از پارامتر زیبایی در کنار پارامترهای دیگر درهنگام طراحی شهری باشد . بنابراین ما فضاهای می سازیم زشت، بدون جذابیت و ناهنجار که برای ساکنان و استفاده کنندگان آن نامطلوب است . شاید این یکی از مهمترین وظیفه های شهر ساز و طراح شهر است که فضاهایی موزون و واجد ارزش بصری بیافریند که برای مردم ایجاد کننده خاطره ذهنی از آن گردد. در این مقاله سعی می شود که بابررسی تلاش هایی که توسط صاحب نظران شهرسازی در این مقوله انجام شده است به ارائه معیارها و روشهایی در زیبایی شناسی شهری بپردازد.