سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد حجازی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ، مدیر گروه مقاوم سازی موسسه خانه عم
سیامک پناهی – پژوهشگر دکترای معماری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

با رخداد زلزله های اخیر در کشورمان که منجر به خرابی بسیاری از ساختمانها در محل وقوع زلزله و از دست دادن جان بسیاری از هموطنانمان گشت ، وجود ضعفهای بسیاری در اکثر ساختمانهای موجود بیشتر نمایان گشت و ضرورت و لزوم بهسازی ساختمانهای موجود بیش از پیش برای جامعه مهندسین مورد تاکید واقع گردید. اجرای طرح های بهسازی در سازه های ضعیف که بعد از مطالعات آسیب پذیری و تهیه طرح اجرایی به انجام می رسد ، موجب آسیب دیدن نما و معماری داخلی و خارجی سازه می گردد. این آسیب دیدگی ظاهری سازه با توجه به نوع طرح اجرایی بهسازی ساختمان مذکور ممکن است در نمای خارجی یا در معماری داخلی سازه رخ بدهد. عملیات بهسازی سازه با توجه به طراحی ممکن است بصورت الحاق سیستم مقاوم جانبی از خارج یا داخل سازه،
تقویت ستو نها ، تیر ها یا بادبند ها ، مهار اجزای غیر سازه ای و . . . انجام پذیرد . حتی گاهی اوقات ناچار به تغییر سطح عملکرد ساختمان و کاربری سازه و تغییر معماری داخلی سازه و انطباق آن با کاربری در سطح عملکرد مورد نظر می باشد . لذا انجام این تغییرات و اجرای عملیات بهسازی سازه بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیباسازی معماری موجب مخدوش شدن چهره ساختمان خواهد گشت و کما اینکه استفاده از ساختمان در کاربری مورد نظر غیر ممکن میگردد. بنابراین بنظر می رسد اجرای طرح بهسازی سازه بایستی با در نظر گرفتن ضوابط معماری سازه و زیبا
سازی ساختمان انجام گردد . در این تحقیق زیبا سازی مورد نظر در قالب چهار سبک هایتک ، پست مدرن تاریخ گرا ، مدرن و مدرن متاخرمورد بررسی قرار می گیرد .