سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی نادی – عضو هیئت علمی دانشگاه خوراسگان ، دانشجوی دکترای مدیریت
احسان کاظمی – فوق لیسانس روانشناسی عمومی

چکیده:

همانگونه که در بسیاری از کشورهای در حال رشد مشاهده می گردد نظام اقتصادی و رشد و پیشرفت این جوامع وابسته به ساختارهای مدیریتی و سیاستگذاری آنان می باشد. در این مقاله قصد برآن است تا زیرساختهای سیاستگذاری و مدیریت بررسی گردد و تعیین شود که در چه صورت رشد و توسعه کشور تسریع خواهد شد…