سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید شایان – دکترای جغراقیا و برنامه ریزی روستایی، عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دان
علیرضا بیدخوری – کارشناس IT و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نو

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، پرداختن به نقش آموزش الکترونیکی و تاثیر آن در توسعه روستایی به ویژه در ایران است. یکی از موضوعات اصلی در این زمینه که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه در چند سال اخیر به آن پرداخته شده، ایجاد و گسترش جوامع الکترونیکی روستایی به عنوان زیر ساختی جهت آموزش و یادگیری الکترونیکی می باشد. البته پیاده سازی این طرح در مناطق روستایی با مشکلات زیادی مواجه بوده است که از آن جمله می توان عدم آگاهی روستاییان از فناوری اطلاعات و نبود خطوط ارتباطاتی مناسب را نام برد . در این میان نقش دولت و نیز سازمانهای خصوصی مردم نهاد بسیار موثر می باشد. از طرفی کارکردهای دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و خدمات بهداشتی الکترونیکی مزایای منحصر به فرد این فناوری می باشند که نمی توان از آنها چشم پوشی نمود. بنابراین، در این مقاله سعی شده درباره هر کدام از این موارد تحلیل جامعی ارائه گردد و ساختارهای ارتباطی کارآمدی برای توسعه پایدار روستایی با استفاده از نقش یادگیری الکترونیکی، و نیز نقش دولت در ایجاد جوامع الکترونیکی برای روستاییان پیشنهاد شده است.