سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عمید مرندی – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی مواد رنگزا و محیط زیست
نیما رزاقی اصل – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی مواد رنگزا و محیط زیست
مازیار پروین زاده – پژوهشکده صنایع رنگ – گروه پژوهشی مواد رنگزا و محیط زیست

چکیده:

شناخت آلودگیهای بوجود آمده در عرص ه رنگ و پوشش و برنامه ریز ی صحیح در این زمینه بایستی یکی از اولویتهای مهم در عرصه مدیریت کشور باشد . دور از ذهن نیست که کلیه صنایع موجود از طرق مختلف به مباحث رنگ و پوشش ارتباط می یابند و شناخت راهکارهای قانونی حفاظت زیست محیطی امری اجتناب ناپذیر است . در همین راستا برنامه ریزی های ک لان و تدوین راهبردها و سیاستگزاریهای کشور از سال ۱۳۳۷ آغاز گردیده و تا بحال ۵ برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ۴ برنامه پس از آن تدوین گردیده است.
سیاستهای زیست محیطی در برنامه چهارم توسعه با رشد کمی بالا ، به ۱۴ ماده رسیده است این در حالی است که ۱۶ ماده نیز در خارج از قالب سیاستهای زیست محیطی با اصول حفظ و بهره برداری پایدار از محیط زیست مرتبط هستند.
با توجه به این مطالب و عدم انجام پژوهشهای بنیادی در زمینه چگونگی برنامه ریزی صحیح در راستای بهبود مستمر زیست محیطی در عملکرد این نوع از صنایع می توان با ارائه راهکارهای مناسب زمینه را برای متولیان امر رنگ و پوشش برای برنامه ریزی میان مدت ( ۱۳۸۸ – ۱۳۸۴) فراهم نمود، به دلیل آنکه توجه به امر حفاظت و بهسازی از محیط زیست یکی از مباحث مورد اهمیت در حال حاضر و آینده ایران م یباشد.