سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی نورمحمدی – استاد و رئیس دانشکده پزشکی – علوم پایه و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علو

چکیده:

واژه زیست فراهمی Bioavailability در این مقاله برای توصیف اثرات هر روند فیزیکوشیمیائی یا فیزیکولوژیکی که بر روی کسری از یک عنصر کمیابدریافت شده اثر می گذارد و نهایتا آن را به صورتهایی که در بافتها برای برآوردننیازهای عملی استفاده می شود در می آورد بکار رفته است.