سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنگره بین المللی اخلاق زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هیبت الله نژندی منش – کارشناس ارشد حقوق بین الملل (دانشگاه علامه طباطبائی)
افسانه اسکندرزاده – کارشناس حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

مهندسی ژنتیک که زیست فناوری آن را ممکن ساخته عمده ترین پیشرفت های فناوری ار برای هزاره جدید به ارمغان خواهد اورد. در این نوشتار تلاش شده است تا بهشش نگرانی مربوط به زیست فناوری و رژیم حقوقی موجود در این خصوص پرداخته شود. رژیمهای مزبور به طول کارآمد تعاملات مطلوب میان عوامل دولتیو غیر دولتی را ارتقا نمی دهند. هنوز ساختار حقوق بین المللی به گونه ای نیست که عوامل غیر دولتی نقش اساسی را در تاسیس رژیم های حقوقی معاهده ای داشته باشند. از طریق تشکیل یک جامعه دانشی متشکل از عوامل دولتی و غیر دولتی منافع همگان تضمین می شود، دیدگاه های مشترک در مورد مزایا و مضرات زیست فناوری توسعه می یابد.