سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا طایفه خبازی – مدیریت اکتشاف وزارت نفت
محمد قویدل سیوکی – مطالعات و تحقیقات مدیریت اکتشاف وزارت نفت

چکیده:

واحد های سنگ چینه ای پادها و بهرام در نواحی هوتک، آب مراد و شاهزاده محمد ضخامت قابل توجهی دارد. برای تعیین ارتباط زمانی این دو سازند، این دو واحد رسوبی اندازه گیری و نمونه برداری شد. جمعاً ۹۵۸ نمونه از رسوبات این دو سازند تهیه و فرامینیفر های آن مطالعه گردید. اغلب نمونه های این دو سازند حاوی گونه های مختلف جنس Umbella از جمله،U.ovata,U.rotunda, U.shahrudensis, U.hemisphaerica, U.cutis, U.sumsariensis U.reitlingerae, U.bella می باشد. بر مبنای این گونه ها، سازند به دونین زیرین و میانی متحمل به نظر نمی رسد. زیرا گونه های مذکور تا کنون از دونین پسین گزارش شده اند.