سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد تقی نجار زاده – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توالی سنگ های پالئوزوییک بالایی در کوه زو واقع در ۱۵ کیلومتری شمالشرق جاجرم (شمالغرب استان خراسان) رخنمون دارد. سنگ های دونین این توالی، از سازندهای پادها و خوش ییلاق تشکیل شده است. سازند پادها از سه بخش تبخیری زیرین، کربناتی میانی و تبخیری بالایی، و سازند خوش ییلاق از تناوبی از واحدهای دولومیتی، آهکی، ماسه سنگی و شیلی تشکیل شده است. ضخامت سنگ های دونین در منطقه مورد مطالعه اقفزون بر ۵۵۲ متر است. در این بررسی، عناصر کنودونتی به دست آمده، از واحد های آهکی حاصل شده است که ۲۵۰ متر بالایی برش مورد مطالعه را تشکیل دهد. در مجموع، ۲۱ گونه و سه زیر گونه کنودونتی شناسایی شده است که مربوط به جنسهای Bispathods, Polygnathus, Pelekysgnathus, Eognathodus, Icriodus, Ozarcodina و Siphonodella می باشند. فون کنودونتی مزبور، نشانگر دونین میانی تا کربنیفر پیشین است. براساس مطالعات اجمالی میکروفاسیس، بخش اعظم سازند پادها ( بجز بخش کربناتی)، در محیط لاگونی و بخش کربناتی پادها و سازند خوش ییلاق در محیط کم عمق تا کمی عمیق تر ساب تایدال برجای گذاشته شده است. تطابق مطالعات میکروفاسیس با مطالعات بوم شناسی و جغرافیای دیرینه گویای آن است که ناحیه ی مورد مطالعه در محدوده زمانی دونین میانی تا دونین پسین در عرض جغرافیایی پایین و در اقلیم گرمسیری بوده است.