سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد رضا کبریائی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمد علی جعفریان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
علی همدانی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

رسوبات دونین پسین در ایران مرکزی گسترش زیادی دارند. این رسوبات شامل آهک، آهک مارنی، ماسه سنگ و دولومیت می باشند. بازوپایان از فراوان ترین و شاخص ترین فسیل های این زمان هستند. در میان بازوپایان نیز جنس Spinatrypina در سری های رسوبی ریفی مربوط به اوایل پسین، بیشتر از سایر جنس ها دیده می شود که تا کنون چهارگونه ی : Spinatrypina chitralensis, Spinatrypina robusta, Spinatrypina mansui, Spinatrypina bodini با گونه هایی دیگر بازوپایان و مرجان های خانواده های روگوزا و تابولاتا به صورت یک افق ظاهر می شوند. با توجه به ارزش چینه شناسی گونه های مطالعه شده، سن این افق در اغلب مکان ها فرازنین میانی-احتمالاً گاهی ابتدای فرازنین پسین تعیین می شود. همچنین بوم شناسی دیرینه و محیط زیست جنس Spinatrypina یک محیط ریفی-مرجانی معرفی می شود.