سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا چهارده چریک – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه اصفهان، شرکت ملی مناطق نف
الهام عابدی – دانشجوی کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمد اکبری بیرگانی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
حسین وزیری مقدم – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این تحقیق برش نمونه و. یک برش زیرزمینی از سازند ایلام مورد مطالعه قرار گرفته است. الف_ برش نمونه ایلام: مطالعه فرامینهای پلانکتونیک سازند ایلام در برش نمونه منجر به یافتن ۱۵ جنس و ۲۹ گونه از فرامینهای پلاژیک و الگواستژینیده ، همچنین سه بیوزون گردید. ب- چاه شماره ۱ ماله کوه: مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند ایلام در چاه شماره ۱ کوه ماله، منجر به یافتن ۱۳ جنس و ۲۵ گونه از فرامینیفرهای پلاژیک و الیگواستژینیده ، همچنین سه بیوزون گردید. سه بیوزون شناسایی شده در هر دو برش مورد مطالعه به شرح ذیل است: dICARINELLA ASYMETRICA ZONE, gLOBOTRUNCANITA ELEVATA ZONE,Globotruncana ventricosa zone> بر این اساس سن سازند ایلام در دو برش مورد مطالعه سانتونین پسین- کامپانین میانی تعیین گردید.