سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زهرا ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه تهران
ابراهیم قاسمی نژاد – استاد دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:
سازند شیلی گرو که سنگ منشاء نفت با پتانسیل تولید بالا به شمار می رود، یکی از سازندهای مهم کرتاسه زیرین در حوضه زاگرس می باشد که بیشترین گسترش را در زون لرستان داراست. در چاه ماهی دشت- ۱ این سازند با ضخامت ۷۹۴ متر و سنگ شناختی شیل، مارن و آهک بر روی سازند گوتنیا نهشته شده و خود توسط سازند سورگاه پوشیده می شود. با مطالعه فرامینفرهای شناور موجود در چاه مورد مطالعه در نهایت ۱۵ جنس و ۴۸ گونه از فرامینفرهای شناور متعلق به ۱۵ زون فرامینفری، شناسائی گردید. براین اساس، سن سازند گرو در این چاه، از بریازین تا سنومانین را دربرمی گیرد.