سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه سبکرو منصوریه – دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباس صادقی – دکتری فسیل و چینه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو هیئت علمی دا
حسن امیری بختیار – دکتری فسیلو چسنه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران- معاونت زمین شناس
محمدرضا طاهری – کارشناسی ارشد معاونت زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- اهواز

چکیده:

در این تحقیق بیواستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی آغاجاری(چاه شماره ۳۰) مطالعه شده است. ضخامت سازند گورپی در این پاه ۲۱۱ متر و شامل سنگ آهم رسی، آهک و شیل آهکی است. در مطالعات بایوستراتیگرافی سازند مذکور ضمن تشخیص ۳۹ گونه متعلق به ۱۶ جنس از فرامینیفرهای پلانکتونی و گونه های الیگوستژینید (oligosteginid)، ۴ بیوزون و یک ساب زون زیر معرفی گردید.:-Globotruncana lapparenti -Dicarinella asymetraca assemblage zone–Dicarinella asymetrica-Globotruncana elevata interval zone –)-Ventilaberella subzone — Globotruncana elevata -Globotruncana calcarata interval zone —- Gansserina -Globotruncana assemblage zone بر مبنای بیوزن های فوق سن سازند گورپی در این چاه سانتونین پسین- مایستریشتین تعیین شده است.