سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مصدق – استادیاردانشکده علوم زمین دانشگاه علوم پایه دامغان
مجتبی کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

لا یه های رسوبی به سن کربنیفر زیرین( سازند مبارک ) به طور گسترده ای در شمال دامغان ( شرق البرز) رخنمون دارند. برش لبنسار رخنمون مناسبی در ناحیه بوده که در ۳۵ کیلومتری شمال دامغان واقع است. توالیهای کربنیفرزیرین در برش مذکور متشکل از شیل تیره وآهک خاکستری تیره نازک تا متوسط لایه بوده که به طرف بالا به آهک های تیره ضخیم لایه تا توده ای تبدیل می شود. به منظور تعیین مجموعه های فسیلی و بیوزوناسیون ، حدود ۷۵ مقطع نازک میکروسکوپی آماده شده ومورد مطالعه قرار گرفته اند . دراین تحقیق ۱۷ جنس و ۲۵ گونه فرامینیفر وجلبک آهکی شناسایی و ۴ بیوزون تفکیک شده است. بر پایه فرامینیفرهای شاخص مربوط به خانواده های ،Palaeospiroplectamminidae ،Endothyridae ،Tournayellidae ،Earlandiidae، Ozawainellidae ،Tetrataxiidae ،Brunsiidae و… سن سازند مبارک در برش مورد مطالعه تورنزین زیرین تا ویزینمیانی است.