سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اکبری بیرگانی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
ایرج مغفوری مقدم – دکترای چینه و فسیل شناسی استادیار دانشگاه خرم آباد دانشکده علوم پایه
محمدرضا طاهری – کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش چینه و فسیل شناسی، شرکت ملی مناطق نفت
نصرت اله کوهشاری – کارشناسی ارشد گرایش چینه و فسیل شناسی شهرداری ازنا

چکیده:

در این مقاله بله مطالعه بایوستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی لیتوزون Kds در جنوب غرب شهرستان الیگودرز واقع در استان لرستان پرداخته ایم. در برش مورد مطالعه لیتوزون Kds ، ا ۴۳۰ کتر ضخامت داشته و بیش از ۱۱۰ مقطع نازک میکروسکوپی از آن تهیه گردید، مطالعه فرامینیفرهای لیتوزون Kds در این مطالعه منجر به یافتن تعداد ۳۲ جنس و ۱۲ گونه از فرامینیفرهای بنتیک گردید. پیش از این لیتوزون Kds معادل سازندهای سروک و داریان به سن آپسین تا تورونین در نظر گرفته می شد. در این مطالعه بر اساس فسیل های شناسایی شده سن لیتوزون Kds سئومانین و معادل سازند سروک تعیین گردید.